Catatan, trik, download, tentang dunia pendidikan, komputer


Kamis, 11 Juni 2020

Watake Wong Utawa Bocah

Posted by on Kamis, 11 Juni 2020

Watake wong utawa bocah

 

 

Watak seseorang atau anak kecil didalam budaya jawa sangatlah banyak diantaranya adalah :

Adigang

Ngendelke kekuatanne

Adigung

Ngendelke kaluhuran / posisi

Adiguna

Ngendelke kepinteranne

Ambekdarma

Seneng tetulung

Ambeksura

Kendel banget

Ambekpati

Ora wedi pati

Alim

Pinter tur anteng

Anteng

Meneng ora akeh omong

Bandel

Ora cenggeng ora cenggeng

Andhap asor

Ora gumedhe, ora sombong

Cubluk

bodho

Cluthak

Senenge mangan apa apa

Clingus

Isinan

Cethil

Medit ora gelem weweh

Mbrekunung

Nggugu karepe dewe

Brangasan

Gampang nesu

Blater

Pinter sesrawungan

Bencirih

Gampang keno lelara

Bares

Ora nduwe niat ala

Culika

Seneng ngapusi

Ndableg

Ora peduli yen diomongi

Dahwen

Seneng nyacat

Delap

Seneng nganiaya

Drengki

Meri marang kabegjane liyan

Ndhugal

Kurang ajar

Gathekan

Gampang reti, lantip

Geleman

manutan

Gembeng

Gambang nangisan

Jail

Usil seneng gawe piala

Jirih

Ora kendel

Julig

Pinter nindakake bab ala

Kemproh

Ora resikan

Kendel

Ora nduwe rasa jirih

Kesed

Ora doyan gawean

Wasis

pinter

Wangkal

Ora nurutan

Umpakan

Seneng dialem

Ugal – ugalan

Kurang ajar

Kethul

Ora gampang ngerti

Loma

Seneng weweh, ngei

Lonjo

Guneme sawiyah-wiyah

Tumbak

Seneng wadul

Temen

Ora ngapusi

Tegelan

Ora nduwe rasa rikuh

Takad

Kuat nahan lara

Taberi

Sregep lan telaten

Lugu

Kaya apa anane

Melikan

Gampang tuwuh rasa kepengin nduweni

Meren

Gampang meri

Mopo

Ora gelem nglakoni

Murka

Kumudu-kudu tampa akeh dewe

Muthakil/methakil

Sugih akal kanggo untunge dewe

Ngebreh

Boros duit

Prasaja

bares

Sabar

Ora gampang nesu

Saen

Ora isinan

Satiti

Sarwa ngati-ati

Srakah

Kudu akeh dewe

Srei

Kudu menang dewe

Sumanak

Raket nang kekancan

Semelangan

Gampang sumelang/khawatir

Sumungah

Senenge umuk (sombong)

 

logoblog

» Thanks for reading: Watake Wong Utawa Bocah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Label